ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 02:59
އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެސްޓީއޯ
އެމްބިއުލާންސް ގެނައުން
އިތުރު 20 އެމްބިއުލާންސް ގެންނަނީ
 
90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސްތައް ގެންނާނެ

ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 20 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެސްޓީއޯއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލްއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ސައީދުއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 20 އެމްބިއުލާންސް 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެނެސް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެދުމުގެ މަތިން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ 96 އެމްބިއުލާންސް ގެނެސްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް މި އެމްބިއުލާންސްތައް މިހާރު ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް