އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޓޯނީ ކްރޫޒް

ރެއާލްގެ ކްރޫޒް ސިޓީއަށް ގެންދަން ގާޑިއޯލާ ބޭނުންވޭ!

  • ރެއާލްގައި ދިގު މުއްދަތެއްވަންދެން މަޑުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ކްރޫޒް ބުނި

ކ. މާލެ | 16 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 19:44 | 1,893

ރެއާލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ މިޑްފިލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫޒް - ގޯލް.ކޮމް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ މިޑްފިލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫޒް ގެންދަން ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ނޫހެއްކަމަށްވާ ޑޮން ބެލޮން އިން ބުނީ ކްރޫޒް ސިޓީއަށް ގެންދަން ގާޑިއޯލާ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ސިޓީން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ކަމެއް ސިޓީން ފަށާފައިނުވާ ކަމަށްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ރެއާލްގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނަމުން އަންނަ އިރު، ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ ވެސް ވަނީ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ ކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ބަޔާން މިއުނިކުން ކެރިޔަރު ފެށި ކްރޫޒް ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ، ޖަރުމަން އަދި ފްރާންސްގެ ބައެއް ކްލަބްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކްރޫޒް އެންމެ ފަހުން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ރެއާލްގައި ދިގުމުއްދަތެއް ވަންދެން މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެ ކްލަބަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ބަޔާން މިއުނިކް އަށް ކުޅުނު 205 މެޗުގައި 25 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކްރޫޒް ވަނީ އެޓީމާ އެކު ބުންޑަސްލީގާ ތިންފަހަރު، ޖަރުމަން ކަޕް ތިންފަހަރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕާކަޕް އަދި ފީފާ ކްލަބް ވާރލްޑް ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ބަޔާން ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ކްރޫޒް 2014 ވަނަ އަހަރު ރެއާލް އަށް ބަދަލުވިއިރު، އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް މިވީތަނަށް ކުޅުނު 147 މެޗުގައި ހަތް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ޖަރުމަން ގައުމީ ޓީމާއެކު ވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައެވެ.

ޖަރުމަން ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަންކަން ވެސް އަދާކުރަމުން އަންނަ ކްރޫޒް ވަނީ އެޓީމާއެކު ފީފާ ވާރލްޑްކަޕްގެ ތިންވަނަ އަދި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވާރލްޑްކަޕްގެ ވެސް ދެވަނަ ހޯދާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.