އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ރަމަޟާން 1438

ފަތުގެ އަގު މައްޗަށް، ކަނޑު މަހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް

  • ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް އުޅެނީ 20ރ އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގައި
  • ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެ
  • މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ގިނަ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 10 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 17:00 1,940

ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި ފަތުގެ އަގު ބޮޑުވި ނަމަވެސް، މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ހިންގައްޖެ އެވެ.

ބާޒާރުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު، ކޮޕީ ފަތް ބޮނޑިއެއް އުޅެނީ، 20ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް ބައެއް ތަންތަނުން 150ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު އަނެއްބާއި ގޮޅިތަކުން  ލެޓިއުސް އުޅެނީ، 170ރ. އަށެވެ. ކުއްޅަފިލާ ފަތް ބޮޑިއެއް 15ރ. އަށް އުޅޭ އިރު ކަންކުން ފަތް ބޮނޑިއެއް އުޅެނީ، 10ރ. އަށެވެ. ކޮރިއެންޑާ ފަތުގެ 100 ގްރާމު 20ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ބޯވެލި ފަތް ބޮނޑިއެއް އުޅެނީ 30ރ. އަށެވެ.

އާއްމުގޮތެއްގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރީ ކ. ކާށީދޫ އިން އަދި އއ. ތޮއްޑޫ އިން ގެނެސްގެން ވިއްކާ ފަތުގެ ބާވަތްތަކެވެ. ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް އުފުލިފައިވަނީ، ފަތުގެ ބާވަތްތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުގެ އިތުރުންނާއި، ފަތް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވާތީ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ކަރާގެ އަގު މާރުކޭޓުގައި އުޅެނީ 20ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 20ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ ނިމުނު އިރު، މާރުކޭޓުގައި ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް އުޅެނީ، 30ރ. އާއި 40ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މަހުގެ އަގު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް މަސްވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް