ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
އަފްޣާނިސްތާން

ކާބުލަށް ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ޕާކިސްތާނާއި ތާލިބާނުން: އަފްޣާނިސްތާން

  • ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 90 މީހުން މަރުވި

ކ. މާލެ | 2 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 19:51 | 1,763

ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ފަހު ސަލާމަތީ އޮފިޝަލުން ފޯރި މަރަނީ - ބީބީސީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފިސްތައް ހުރި ސަރަހައްދެއްގައި ގޮއްވާލި ބާރުގަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަކީ ޕާކިސްތާނާއި އަދި ތާލިބާނުން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހާދިސާ ގައި މަދުވެގެން 90 މީހުން މަރުވިއެވެ. ދެގައުމުން ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، އަފްޣާންގެ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ޓްރަކް ބޮމުގެ ހަމަލާ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ތާލިބާން އާއި ގުޅުން ހުރި ގްރޫޕަކާއި އަދި ޕާކިސްތާން އިން ކަމަށެވެ. މި ތުހުމަތުތައް ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން ދޮގުކުރާއިރު، ތާލިބާންގެ އޮފިޝަލުން ބުނީ އެ ޖަމައާތުގެ އެއްވެސް އަތެއް ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އަފްޣާނިސްތާންއިން ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކީ ދެގައުމުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ "ހޫނު ބަސްތަކުގެ" ބޮޅެއް ކަމަށެވެ.

އަފްޣާންގެ އިންޓެލިޖެންސް އިން ބުނެފައި ވަނީ މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހޯދުމަށް ބަލާއިރު، މި ދިން ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ތާލިބާނާއި ގުޅިފައިވާ "ހައްގާނީ" ޖަމާއަތުން ޕާކިސްތާނުގެ އިންޓެލިޖެންސް އާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އަފްޣާން އިން އަބަދުވެސް ޕާކިސްތާނަށް ކުރާ ތުހުމަތެއް ވެއެވެ. އެއީ ހައްގާނީ ޖަމާއަތާއި އަދި ތާލިބާންގެ ކޮމާންޑަރުންނާއި އަދި ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ޕާކިސްތާނުން ވާގިވެރިވުމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ސަރަހައްދީ އިމުގައި ތިބޭ ހަތިޔާރުއެޅި ގްރޫޕްތަކަށް، ވާގިވެރިވާ ވާހަކައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ދިން މިހަމަލާ އޮފިޝަލުން ސިފަ ކޮށްފައި ވަނީ ކާބުލްގައި ދިން "އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަމަލާ"ގެ ގޮތުގައެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު މި ގޮވުން ގޮވާފައި ވަނީ ކާބުލްގެ 10 ވަނަ ޑިސްޓްރިކްޓް ކަމަށްވާ ޒަންބަޤް ސްކްއެއަރ ކައިރިންނެވެ. އެއީ ޖަރުމަނު އެމްބަސީގެ ކައިރިއެވެ.

މި ހަަމަލާ ގައި 400 އެއްހާ މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ.

ކާބުލްގެ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ބަސީރު މުޖާހިދް ރޮއިޓާސްގައި ވިދާޅުވީ މި ގޮވުން ގޮވާފައި ވަނީ ޖަރުމަނު އެމްބަސީކައިރީގައި ކަމަށާއި ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ކޮންތަނަކަށް ކަން ބުނަން ދަތި ކަމަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި އެތައް އިމާރާތްތަކެއް ހުންނައިރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއާ އިންޑިއާ އެމްބަސީ އަދި ރިޔާސީ އެމްބަސީ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސަލާމަތީ ގޮތުން އެހާ ވަރުގަދަ ސަރަހަދެއްގައި މިހާ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދެވުނު ގޮތަކާ މެދު ސުވާލު އުފެދިގެން ދާނެއެވެ. އެ ސަރަހައްދަކީ އުސް ފާރެއްލައި ރައްކާތެރި ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށް ވި  ގިނަ މީހުންނަކީ އަފްޣާން ރައްޔިތުންނެވެ. ހަމަލާގައި އެމެރިކާގެ 11 ރައްޔިތަކު ޒަޚަމްވި އިރު ޖަރުމަނުގެ އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ޒަޚަމްވިއެވެ. މިހަމަލާ ގައި ބީބީސީ އަފްގާންގެ ޑްރައިވަރުވެސް މަރުވިއެވެ. އަދި ބީބީސީގެ އިތުރު ހަތަރު މުވައްޒަފަކުވެސް މަރުވިއެވެ.

އެތައް ގައުމެއްގެ އެމްބަސީ އިމާރާތަށް ގެއްލުންވިކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ފްރާންސް އަދި ތުރުކީ އެމްބަސީ ހިމެނެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.