ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 17:15
އެމްޕީއެލް އިން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ
އެމްޕީއެލް އިން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
އެމްޕީއެލް ކެފޭ
އެމްޕީއެލް އިން ހިންގާ ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ބަންދު ކޮށްފި، މުވައްޒަފުން ވަކި އެއްޗެއް އަންގާނީ ރަމްޟާން މަހަށް ފަހު!
 
އެމްޕީއެލްގެ ރަސްމީ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައި
 
ކެފޭ ބަންދު ކުރި ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދޭނެ ކަމަށް ބުނޭ
 
ކެފޭ ބަންދު ކުރި ސަބަބެއް އެމްޕީއެލް އިން އަންގާފައެއް ނެތް

މާލޭ ނޯތު ހާބަރުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ބަންދުކޮށް އެތަނުގެ ފަންސާހަކަށް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަށް ނުނިކުތުމަށް އަންގައިފިއެވެ. 

ކެފޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ކެފޭ ބަންދު ކުރިކަން މެނޭޖްމެންޓުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަމަލު ކުރާނެ ވަކިގޮތެއް ރަމްޟާން މަހަށް ފަހު އަންގާނެ ކަމަށް މެނޭޖްމެންޓުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދިން މުވައްޒަފު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ކެފޭ ބަންދު ކުރި ނަމަވެސް މުސާރަ ދޭނެ ކަމަށް މެނޭޖްމެންޓުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކެފޭ ބަންދު ކުރި ވަކި ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިކަމ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފް ކުރުމަށް އެމްޕީއެލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަށް ގުޅިމުން އޭނާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުއްރައްޒާގު ހަލީމް އަށް ގުޅުމުން އޭނާ ވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައި ނުވާތީ އެމްޕީއެލްގެ ރަސްމީ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތްނުވެފައެވެ.

ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ހަދައި އަގުހެޔޮކޮށް ބުފޭ ބާއްވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ  ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ބަންދުކުރި އިރު އެތަން އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ދިޔައީ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރަމުންނެވެ. ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ މިތަން ހުޅުވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެތަން ހުޅުވީ ހުސް ދިވެހިން 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް