ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ކޮޅުވެއްޓި ފެނުން

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ، ކޮޅުވެއްޓި ފެނިއްޖެ

  • ކޮޅުވެއްޓި ފެނުނީ ލ. އަތޮޅު އިސްދޫ އިރުން 130 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން
  • ކޮޅުވެއްޓި ފެނުނީ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓަށް
  • އެންމެންގެ ވެސް ހާލު ރަގަޅު

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 05:13 | 7,813

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންގެންދިޔަ ކޮޅުވެއްޓި - މިހާރު

ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދާ "މާރިޔާ-3" ކޮޅުވެއްޓި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފެނިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި މި ކޮޅުވެއްޓި ފެނިފައިވަނީ ލ. އަތޮޅު އިސްދޫމުލީގެ އިރު އުތުރުން 130 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުންނެވެ.

"މާރިޔާ-3" ކޮޅުވެއްޓި ފެނުނު އިރު އޭގައި ތިބި 6 މީހުންވެސް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ތިއްބި ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ. މި ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބީ 2 ދިވެހިންނާއި 4 ބިދޭސީން ކަމަށް ވެރި ފަރާތުން ކޯސްޓްގާޑަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެ ދެ ދިވެހިންނަކީ ކޮޅުވެއްޓީގެ ކެޕްޓަން، ތ.ވިލިފުށީ ފިނިހިޔާގެ އާދަމް ނައީމްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އެ ރަށު ކޮށިބިއްލޫރިގޭ ޒުލައިޚާ އުސްމާނު އެވެ.

ކޮޅުވެއްޓި ގެއްލުނުތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ފެނިފައިވަނީ  އިންޑިއަން ނޭވީގެ މަތިންދާބޯޓުން ހިންގި ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރޭގައެވެ. ކޮޅުވެއްޓި ފެނުމާއެކު އެސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އިންޑިއަން ނޭވީ ޝިޕް ކިރްޗް އަށް ވަނީ އެކަން އަންގާފައެވެ. އަދި އިންޑިއަން ނޭވީ ޝިޕް ކިރްޗް، ކޮޅުވެއްޓި އޮތް ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު މި މަނަވަރުގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި ކޮޅުވެއްޓި މިސްރާބު ގެއްލި އޮޔާ ދިޔައީ ކޮޅުވެއްޓީގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ހުންނަ ރޭމްޕުގެ ޗޭނު ކަނޑައިގެން ގޮސް، ކަނޑުތެރެއަށް ވެއްޓުމާއި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

"މާރިޔާ-3" ކޮޅުވެއްޓީގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން މިމަހު 18 ވަނަ ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ހިސާބުން ފެށިގެން، ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުގެ މަގުން މި ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދުތައް ވަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަނަށް އިންޑިއަން ނޭވީންވެސް ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.