ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ގޭންގް އޮޕަރޭޝަން

އެމެރިކާގެ އައިސީއީން ހިންގި ބޮޑު ގޭންގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މި އޮޕަރޭޝަނަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ ހަ ހަފްތާގައި އައިސީއީން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް

ކ. މާލެ | 12 މެއި 2017 | ހުކުރު 15:18 | 2,036

ގޭންގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ބޯޑަރާއި އަދި އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާ ކަމަށްވާ "ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޭޓްސް އިމިގްރޭޝަންސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް އެންފޯސްމަންޓް (އައިސީއީ)" އިން ހިންގި، ގޭންގުތަކާއި ގުޅޭ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 1378 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފިއެެވެ.

 

ވޭތުވެދިޔަ ހަ ހަފްތާގައި ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި، 1348 މީހުން ހައްޔަރުކުރި އިރު އޭގެތެރެއިން 1095 މީހުންނަކީ ގޭންގްތަކުގެ މެމްބަރުން ކަމަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް އައިސީއީ އިން ބުނެއެވެ. އަދި ބާކީ ތބި 238 މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ޖިނާއީ ނުވަތަ އިދާރީ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވެސް އައިސީއީ އިން ބުނެއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްުޔަރު ކުރެވުނު 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނެެވެ.

އޮޕަރޭޝަަނާއި ގުޅިގެން އައިސީއީ ގެ އެކްޓިން ޑައިރެކްޓާ ތޯމަސް ހޯމަން ވިދާޅުވީ ނުރައްކާތެރި، މަގުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ ގޭންގްތަކަކީ އެމެރިކާގެ މުޖުތަމައަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާ ކަަމަަށެެވެ.

އައިސީއީގެ ހޯމްލޭންޑް ސެކިޔުރިޓީ ޔުނިޓް އިން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނަކީ މިހާތަނަށް އެ ޔުނިޓުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.