1442 Thu al-Qa‘dah 09
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 28
އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ވުޟޫގެ އާޔަތުން ( އަލްމާއިދަތު ސޫރަތުގެ 6 ވަނަ އާޔަތް) ވުޟޫގެ އެންމެހައި ފަރުޟުތަކެއް ސާބިތުވެއެވެ. އެއީ ކިތަކެއް؟
(ހ) ހައެއް (%100)
(ށ) ފަހެއް (%0)
(ނ) ހަތަރެއް (%0)
ޖަވާބު
(ހ) ހައެއް