1442 Thu al-Qa‘dah 09
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 27
ހަތަރު މަޛުހަބުގެ އިމާމުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ނަމާދުގައި ރުކޫޢުން ތެދުވެ އިޢުތިދާލުގައި ހަށަން ބަނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
(ހ) ސުންނަތެއް ނޫން (%100)
(ށ) ސުންނަތެއް (%0)
(ނ) ފަރުޟެއް (%0)
ޖަވާބު
(ހ) ސުންނަތެއް ނޫން