1442 Thu al-Qa‘dah 11
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 25
ކަށު ނަމާދު ކުރާއިރު، ސަލާމް ދިނުން ނުލައި އޮންނާނީ ކިތައް ތަކްބީރުތޯ؟
(ހ) ތިން ތަކްބީރު (%0)
(ށ) ހަތް ތަކްބީރު (%0)
(ށ) ހަތަރު ތަކްބީރު (%100)
ޖަވާބު
(ށ) ހަތަރު ތަކްބީރު