އަންގާރަ 21 މެއި 2019
02 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 16
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ސްޓަރަކްޗަރަލް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

  • ،އައު ސަރުކާރުން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައްވާ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަނީ އެދިފައި

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 02:11 962

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް -

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މާލޭގައި އެއްފަހަރާ 6000 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް އަޅާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޮނިގަނޑުގެ (ސްޓަރަކްޗަރަލް ކޮންކްރީޓް) މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގެ ސްޓަރަކްޓަރަލްގެ ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، އައު ސަރުކާރުން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައްވާ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްއެދޭ ކަމަށެވެ.

ޑރ މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާރު، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނުހުއްޓުވައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް "ކިންގް ސަލްމާން"ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މިމިސްކިތަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އަޅާދޭން ނިންމި މިސްކިތެކެވެ. ހަ ފަންގިފިލާގެ މި މިސްކިތުގައި ކުތުބުހާނާއަކާއި، ގުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒަކާއި، މަލްޓި-ޕާރޕަސް ހޯލަކާއި، ކިލާސްރޫމްތަކާއި، ޖަލްސާކުރާ މާލަންތަށް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް