ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތް: އީސީ

  • ބައެއް ފޮށިތައް ބަންދުކުރަން ލަސްވި

ކ. މާލެ 24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 05:44 8,440

ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރެއްވުމަށް ފަހު އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫ އަދި އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިވެފައިވާއިރު، ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެފައި ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި، އުމުރުފުޅުން 56 އަހަރުގެ އިބޫ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ 58.3 ޕަސެންޓް ވޯޓުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަތި 41.7 ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ.

ބައެއް ފޮށިތައް ބަންދުކުރުން ލަސްވަމުންދާތީ، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ރާއްޖެ އެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކުރަމް ވިދާޅުވީ ބައެއް ފޮށިތައް ބަންދުކުރުން ލަސްވަނީ ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ނަތިޖާ ޝީޓް އެންޓަރކޮށް ނިމެންދެން ކަމަށެވެ.  

"ނަތީޖާ ޝީޓް އެންޓަރކޮށް ނިމުމުން ފޮށި ނަގާނީ،" އަކުރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓި އެއް ފޮށި ބަންދުކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ދިޔައީ އަކުރަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް އަބްޒާވަރުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނުދައްކައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ބަންދުކުރުމުންނެވެ. އެކަން ވެސް ހައްލު ކުރެވިފައި ވާއިރު، ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވެވި އެވެ.

"ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ މައްސަލައެެއް ނެތް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނުކުރަމުންދާ ނަތީޖާއަކީ އަކުރަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވޯޓް ގުނުމަށް ފަހު މަރުކަޒުތަކުގެ ބޭރުގައި ތަތްކުރާ ޝީޓްގައި ލިޔެފައިވާ ނަތީޖާއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް