ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
27 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 06:39
-
3882
މއ. މޯނިންގ ވިއު ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
މއ. މޯނިންގ ވިއުގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގާފައިވަނީ 27 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ ފަތިހު 5:00 ހާއިރުއެވެ. އަދި ރިޕޯޓް ލިބުމާއެކު 2 މިނެޓް ތެރޭގައި ސީންއަށް އެޓެންޑް ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.
މއ. މޯނިންގ ވިއުގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވެފައި - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
މއ. މޯނިންގ ވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި، މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ 5:00 ހާއިރު - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
މއ. މޯނިންގ ވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ 27 މެއި 2021 ގައި. މިހާދިސާ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
މއ. މޯނިންގ ވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި، އަލިފާން ރޯވި ފަންގިފިލާގައި 3 މީހުން ތިބި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
މއ. މޯނިންގ ވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އެގޭގައި އުޅުނު މީހުން ބޭރަށް ނުކުންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުންނަށް ކުދި އަނިޔާވެފައިވޭ - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
މއ. މޯނިންގ ވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އަލިފާން ހިނގި ސަރަހައްދުގައި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މއ. މޯނިންގ ވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މއ. މޯނިންގ ވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި އާންމުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މއ. މޯނިންގ ވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އަލިފާން ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މއ. މޯނިންގ ވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ބައެއް އާންމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved