19 ނޮވެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 6 ނޮރަ

ވީޑިއޯފަލަސުރުހީ، އިޤްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ ނައިބް މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް އަމީރާއެކު - 18.10.2017

2017-10-18 22:25

1126

ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނަކީ، އެމްޑީޕީގެ އިޤްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ ނައިބް މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް އަމީރު އެވެ. އަމީރު ވަނީ ޕްރޮގްރާމްގައި ސަރުކަރުގެ އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ.