22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

ވީޑިއޯފަލަސުރުހީ މުހައްމަދު ހުޝާމާއި ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާނާއެކު - 08.10.2017

2017-10-08 22:50

1429

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮޤްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއުސް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހުޝާމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާން އިބްރާހިމް އެވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޟޫއު އަކީ ރާއްޖެޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.