17 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އަންގާރަ | 14 ހިތަ

ވީޑިއޯފަލަސުރުހީ މުހައްމަދު ހުޝާމާއި ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާނާއެކު - 08.10.2017

2017-10-08 22:50

342

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮޤްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއުސް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހުޝާމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާން އިބްރާހިމް އެވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޟޫއު އަކީ ރާއްޖެޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.