26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ވީޑިއޯފަލަސުރުހީ މުހައްމަދު ހުޝާމާއި ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާނާއެކު - 08.10.2017

2017-10-08 22:50

2089

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮޤްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއުސް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހުޝާމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާން އިބްރާހިމް އެވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޟޫއު އަކީ ރާއްޖެޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.