14 ޑިސެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި | 5 މުލަ

ވީޑިއޯފަލަސުރުހީ މުހައްމަދު ހުޝާމާއި ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާނާއެކު - 08.10.2017

2017-10-08 22:50

735

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮޤްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއުސް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހުޝާމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ނިޝާން އިބްރާހިމް އެވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޟޫއު އަކީ ރާއްޖެޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.