20 ޖޫން 2018 | ބުދަ | 04 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
06 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:20
އަސްރު 15:35
މެންދުރު 12:11
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯފަހަސުރުހީ (12.09.2017) ހަނީފާ ހާލިދާއި، އަބްދުލް މާނިއުއާއިއެކު

2017-09-13 05:05

1529

ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނުގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވީ، ޤާނޫނީ ވަކީލް ހަނީފާ ހާލިދާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުލް މާނިއު އެވެ. މައުޟޫއަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑުކުރުމެވެ.