18 ފެބުރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ | ހިޔަވިހާ 5

ވީޑިއޯފަހަސުރުހީ (12.09.2017) ހަނީފާ ހާލިދާއި، އަބްދުލް މާނިއުއާއިއެކު

2017-09-13 05:05

1012

ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނުގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވީ، ޤާނޫނީ ވަކީލް ހަނީފާ ހާލިދާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުލް މާނިއު އެވެ. މައުޟޫއަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑުކުރުމެވެ.