22 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުދަ | 10 ނޮރަ

ވީޑިއޯފަހަސުރުހީ (12.09.2017) ހަނީފާ ހާލިދާއި، އަބްދުލް މާނިއުއާއިއެކު

2017-09-13 05:05

650

ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނުގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވީ، ޤާނޫނީ ވަކީލް ހަނީފާ ހާލިދާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުލް މާނިއު އެވެ. މައުޟޫއަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑުކުރުމެވެ.