24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

ވީޑިއޯ"ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ އޮފިޝަލް ލަވަ

2017-09-11 03:13

2889

"ރޮހެންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯނުގެ އޮފިޝަލް ލަވަ. މި ލަވަ ވިދާޅުވީ އަބްދުލް ހަންނާން މޫސާ ދީދީ