19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19

ވީޑިއޯފުލުހުންގެ ބަންދުން މިނިވަންވުމާއެކު އަހުމަދު އީސަ ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު (11.08.2017)

2017-08-12 02:31

2533

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުން ބޭއްވި ސުލްހަވެރި ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށް، ފަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޖަލުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު މިނިވަންވުމާއެކު ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހުންނެވި އީސަ ވިދާޅުވީ، ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެގެން ޤައުމު ސަލާމަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންސާފުވެރި، އަދުލުވެރި ވެރިކަމެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ.