17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ވީޑިއޯކޫނުޒުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް މައުމޫނު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

2017-07-19 03:11

5433

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނިކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ކުރިއަށްގެންދަވަނީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ލީޑަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަވާއިރު، "ގޭމް ޕްލޭން" އޮތީ ރާވައިނިމިފައިކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި އެވެ.