19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ | ހިޔަވިހާ 6

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: މިއަދު އަދީބަށް ޕެނަޑޯލް ގުޅައެއް ދިއްކޮށްލަންވެސް ނިހާނުމެން ނުކުޅެދިފަ!

2017-07-17 09:50

797

މި ރިޕޯޓުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްޚީ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ