22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ | 01 ބުރުނު

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: މިއަދު އަދީބަށް ޕެނަޑޯލް ގުޅައެއް ދިއްކޮށްލަންވެސް ނިހާނުމެން ނުކުޅެދިފަ!

2017-07-17 09:50

1040

މި ރިޕޯޓުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްޚީ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ