24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

ވީޑިއޯކުނޫޒް ޖަލްސާ: އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި ވެރިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެެއް: މަޖީދު

2017-07-05 10:32

4391

މިއީ މ. ކުނޫޒްގައި ޖުލައި 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑރ މަޖީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.