17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ވީޑިއޯކުނޫޒް ޖަލްސާ: އަނިޔާވެރިކަމަށް ބޯ ނުލަނބާނަން، ޖެހޭނީ ބޯ ކަނޑާލަން: ޝާހިދު

2017-07-03 22:37

3385

މިއީ މ. ކުނޫޒްގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. މާފަންނު ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންތައް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނީ، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން 45 މެންބަރުންގެ ސޮއި ހަމަކުރެވި، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަން ޔަގީން ކުރެވެމުން ކަމަށެވެ.