17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯކުނޫޒް ޖަލްސާ: އަނިޔާވެރިކަމަށް ބޯ ނުލަނބާނަން، ޖެހޭނީ ބޯ ކަނޑާލަން: ޝާހިދު

2017-07-03 22:37

2746

މިއީ މ. ކުނޫޒްގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. މާފަންނު ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންތައް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނީ، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން 45 މެންބަރުންގެ ސޮއި ހަމަކުރެވި، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަން ޔަގީން ކުރެވެމުން ކަމަށެވެ.