21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ވީޑިއޯކުނޫޒް ޖަލްސާ: އަނިޔާވެރިކަމަށް ބޯ ނުލަނބާނަން، ޖެހޭނީ ބޯ ކަނޑާލަން: ޝާހިދު

2017-07-03 22:37

2364

މިއީ މ. ކުނޫޒްގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. މާފަންނު ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންތައް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނީ، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން 45 މެންބަރުންގެ ސޮއި ހަމަކުރެވި، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަން ޔަގީން ކުރެވެމުން ކަމަށެވެ.