18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

ވީޑިއޯފަލަސުރުޚީ: ޑރ ޝައިނީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ: ރުކުމާ

2017-07-02 13:29

4279

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.