19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ވީޑިއޯފަލަސުރުޚީ: ޑރ ޝައިނީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ: ރުކުމާ

2017-07-02 13:29

3647

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.