14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ވީޑިއޯފަލަސުރުޚީ: ޑރ ޝައިނީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ: ރުކުމާ

2017-07-02 13:29

3160

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.