21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ވީޑިއޯފަލަސުރުޚީ: ދިމާވާ ގިނަ މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ މިނިވަން ޖުޑިޝަރީ ނިޒާމެއް ނެތުމުން: އަފީފު

2017-07-02 12:55

4381

މިއީ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހު ހަސަން އަފީފު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮގްރާމެވެ.