14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯފަލަސުރުޚީ: ދިމާވާ ގިނަ މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ މިނިވަން ޖުޑިޝަރީ ނިޒާމެއް ނެތުމުން: އަފީފު

2017-07-02 12:55

3864

މިއީ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހު ހަސަން އަފީފު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮގްރާމެވެ.