25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ވީޑިއޯފަލަސުރުޚީ: ދިމާވާ ގިނަ މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ މިނިވަން ޖުޑިޝަރީ ނިޒާމެއް ނެތުމުން: އަފީފު

2017-07-02 12:55

3547

މިއީ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހު ހަސަން އަފީފު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮގްރާމެވެ.