23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯފަލަސުރުޚީ: ދިމާވާ ގިނަ މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ މިނިވަން ޖުޑިޝަރީ ނިޒާމެއް ނެތުމުން: އަފީފު

2017-07-02 12:55

5039

މިއީ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހު ހަސަން އަފީފު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮގްރާމެވެ.