19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ވީޑިއޯބޮޑުސުވާލު: ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބިރު ދައްކާތޯ؟

2017-07-02 11:04

2629

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ ބޮޑުސުވާލުގައި އައްޑޫ ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު އަދި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮގްރާމެވެ.