23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯބޮޑުސުވާލު: ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބިރު ދައްކާތޯ؟

2017-07-02 11:04

2325

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ ބޮޑުސުވާލުގައި އައްޑޫ ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު އަދި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮގްރާމެވެ.