17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯބޮޑުސުވާލު: ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބިރު ދައްކާތޯ؟

2017-07-02 11:04

3123

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ ބޮޑުސުވާލުގައި އައްޑޫ ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު އަދި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ޕްރޮގްރާމެވެ.