18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ވީޑިއޯ60މިނެޓް:އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން ފެންވަރުގެ މީހުން ގަނެލެވޭވަރުގެ ފައިސާއެއް ނެތް

2017-07-02 09:25

3714

މިއީ ރާޢްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް ޕްރޮގްރާމުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އައްސަދު ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެކެވެ. އައްސަދު ވިދާޅުވީ ދެ މިލިއަނަކުން ތިން މިލިއަނަކުން މީހުންނެއް ނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އައްސަދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެބޭފުޅުންނަކީ އެއަށްވުރެ މާ އަގުބޮޑު މީހުން ކަމަށާއި، އެބޭފުޅުން ގަންނަން ބޭނުންނަމަ އެއަށްވުރެ މާގިނަ ފައިސާ އެއްކޮށްފަ ނޫނީ ގުޅައިގެން ވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.