20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ވީޑިއޯޝެއިޚް އިމްރާން ޖަލަށް ގެންދިއުން

2017-07-01 09:54

4513

މިއީ މެއި 1، 2015 ގައި ޝެއިޚް އިމްރާން ޖަލަށް ލެއްވި ފަހުން، މީޑިއާ ދެއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުއެވެ.