25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ވީޑިއޯޝެއިޚް އިމްރާން ޖަލަށް ގެންދިއުން

2017-07-01 09:54

3153

މިއީ މެއި 1، 2015 ގައި ޝެއިޚް އިމްރާން ޖަލަށް ލެއްވި ފަހުން، މީޑިއާ ދެއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުއެވެ.