14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯޝެއިޚް އިމްރާން ޖަލަށް ގެންދިއުން

2017-07-01 09:54

3457

މިއީ މެއި 1، 2015 ގައި ޝެއިޚް އިމްރާން ޖަލަށް ލެއްވި ފަހުން، މީޑިއާ ދެއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުއެވެ.