17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ވީޑިއޯ60 މިނިޓްސް: ރައީސް ޔާމީންގެ ވަގުތު ހަމަވަނީ، މަނިކުފާނުގެ ސަލާމަތް މަނިކުފާނު ހޯއްދަވާ: މަހްލޫފް

2017-06-29 10:19

9262

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް އަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަރވިއުއެކެވެ.މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ވަގުތު ހަމަވަނީ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ އަތްދިއްކޮށްލުމުން ގައިގަ ރީއްޗަށް ހިފޭހާ ކައިރީގައި ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސަލާމަތް އެމަނިކުފާނު ހޯއްދެވުމަށާއި، އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންވެސް ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ކަންތައް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެބޭފުޅެއްގެ ސަލާމަތް ހޯއްދެވުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލެއްވިއެވެ.