22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ވީޑިއޯ60 މިނިޓްސް: އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުން ކައުންސިލްތަކަށް ދުއްތުރާ ނުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: ޝަމާއު

2017-06-29 09:53

7478

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް އަށް މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެވެ. ޝަމާއު ވިދާޅުވީ ނިމިގެން މިދިޔަ ތިން އަހަރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން އުޅުނު ތިން އަހަރު ކަމަށެވެ.