23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯ60 މިނިޓްސް: އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުން ކައުންސިލްތަކަށް ދުއްތުރާ ނުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: ޝަމާއު

2017-06-29 09:53

8082

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް އަށް މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެވެ. ޝަމާއު ވިދާޅުވީ ނިމިގެން މިދިޔަ ތިން އަހަރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން އުޅުނު ތިން އަހަރު ކަމަށެވެ.