19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ވީޑިއޯ60 މިނިޓްސް: އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުން ކައުންސިލްތަކަށް ދުއްތުރާ ނުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: ޝަމާއު

2017-06-29 09:53

6421

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް އަށް މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެވެ. ޝަމާއު ވިދާޅުވީ ނިމިގެން މިދިޔަ ތިން އަހަރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން އުޅުނު ތިން އަހަރު ކަމަށެވެ.