16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ވީޑިއޯ60 މިނިޓްސް: އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުން ކައުންސިލްތަކަށް ދުއްތުރާ ނުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: ޝަމާއު

2017-06-29 09:53

6898

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް އަށް މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެވެ. ޝަމާއު ވިދާޅުވީ ނިމިގެން މިދިޔަ ތިން އަހަރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން އުޅުނު ތިން އަހަރު ކަމަށެވެ.