14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯ60 މިނިޓް: ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕް ވަނީ ދެތިން ހަތަރު ފަސް މެމްބަރެއް ހިސޯރުކޮށްފަ: އަމީތު

2017-06-29 09:38

5830

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް އަށް މަޑުއްވަރީ ދައިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެކެވެ. އަމީތު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދެމި ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ދެތިން ހަތަރު ފަސް މެމްބަރެއް ޕީޖީ ގްރޫޕް ހިސޯރުކޮށްފަ ކަމަށާއި، އެއީ ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މިއަދުގެ ހާލަތު ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވިއެވެ. އަމީތު ވިދާޅުވީ، ހިސޯރުކޮށްގެން އުޅޭ މެމްބަރުންނަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ބޭފުޅުންވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.