26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވީޑިއޯ60 މިނިޓް: އެމްޑީޕީގެ އަމާޒަކީ ރައީސް ޔާމީން ޚަރާބުކޮށްފައިވާ ދައުލަތް އަލުން އަނބުރާ ހަމައަކަށް އެޅ

2017-06-29 09:06

3098

މިއީ އެމްޑީޕީގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް އަށް އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް ދީފައިވާ އިންޓަރވިއު އެކެއެވެ. ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ، ޕާޓީ ހިންގުމުގައި ޝިފާޒް އަށް ދިމާވި އެއްމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައީސް ނަޝީދު ޖަލުގައި ބަންދުވެ ދިއަ ދުވަސްތައް ކަމަށެވެ. އެއަށްވުރެ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށެވެ.