17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވީޑިއޯ60 މިނިޓް: އެމްޑީޕީގެ އަމާޒަކީ ރައީސް ޔާމީން ޚަރާބުކޮށްފައިވާ ދައުލަތް އަލުން އަނބުރާ ހަމައަކަށް އެޅ

2017-06-29 09:06

3463

މިއީ އެމްޑީޕީގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް އަށް އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް ދީފައިވާ އިންޓަރވިއު އެކެއެވެ. ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ، ޕާޓީ ހިންގުމުގައި ޝިފާޒް އަށް ދިމާވި އެއްމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައީސް ނަޝީދު ޖަލުގައި ބަންދުވެ ދިއަ ދުވަސްތައް ކަމަށެވެ. އެއަށްވުރެ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށެވެ.