17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން

2017-06-25 12:36

2248

ޢީދު ދުވަސް ފަދަ މުނާސަބަތުތަކަކީ، އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި ޤައުމުގައި ވަޙުދަތުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާކޮށް އިތުރު ޢަޒުމުތައް އާކުރުމަށް ވަރަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ މުނާސަބަތެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.