17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ވީޑިއޯރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން

2017-06-25 12:36

2805

ޢީދު ދުވަސް ފަދަ މުނާސަބަތުތަކަކީ، އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި ޤައުމުގައި ވަޙުދަތުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާކޮށް އިތުރު ޢަޒުމުތައް އާކުރުމަށް ވަރަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ މުނާސަބަތެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.