20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ވީޑިއޯބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

2017-06-25 11:00

5102

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އީދު ނަމާދު ކޮށްފައެވެ. މާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފައިވާއިރު، އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ބޮޑެތި މިސްކިތްތަކުގެ ގޮތުގައި 15 މިސްކިތެއްގައި މާލޭގައި ވަނީ އީދު ނަމާދު ކޮށްފައެވެ.