19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ވީޑިއޯބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

2017-06-25 11:00

3554

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އީދު ނަމާދު ކޮށްފައެވެ. މާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފައިވާއިރު، އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ބޮޑެތި މިސްކިތްތަކުގެ ގޮތުގައި 15 މިސްކިތެއްގައި މާލޭގައި ވަނީ އީދު ނަމާދު ކޮށްފައެވެ.