15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ވީޑިއޯބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން

2017-06-25 11:00

3939

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އީދު ނަމާދު ކޮށްފައެވެ. މާލޭގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފައިވާއިރު، އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ބޮޑެތި މިސްކިތްތަކުގެ ގޮތުގައި 15 މިސްކިތެއްގައި މާލޭގައި ވަނީ އީދު ނަމާދު ކޮށްފައެވެ.