16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯމައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް

2017-06-22 02:05

3285

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންއިން ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތަށް އިޙްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން، ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް މައުމޫން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު