12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ވީޑިއޯމައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް

2017-06-22 02:05

2900

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންއިން ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތަށް އިޙްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން، ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް މައުމޫން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު