18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯއެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

2017-06-21 01:03

3284

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ޙަސަން ލަޠީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު