25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވީޑިއޯއެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

2017-06-21 01:03

2441

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ޙަސަން ލަޠީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު