13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

ވީޑިއޯއެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

2017-06-21 01:03

2904

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ޙަސަން ލަޠީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު