18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވީޑިއޯރައީސް މައުމޫން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

2017-06-15 03:09

3448

ރައީސް މައުމޫން އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު