26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވީޑިއޯރޯދަ ޚާއްސަ: ސައްތަކިލޯ - އެޕިސޯޑް01

2017-05-31 16:21

4914

މިއީ މި ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްއެކެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އަންނާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެއްގެ ރޭގަނޑު 10:20 ގައެވެ.