22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ވީޑިއޯރޯދަ ޚާއްސަ: ސައްތަކިލޯ - އެޕިސޯޑް01

2017-05-31 16:21

6291

މިއީ މި ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްއެކެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އަންނާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެއްގެ ރޭގަނޑު 10:20 ގައެވެ.