13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯރޯދަ ޚާއްސަ: ސައްތަކިލޯ - އެޕިސޯޑް01

2017-05-31 16:21

5244

މިއީ މި ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްއެކެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އަންނާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެއްގެ ރޭގަނޑު 10:20 ގައެވެ.