21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 04 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ވީޑިއޯއޮސްލޯ ފްރީޑަމް ފޯރަމްގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަސީދު ކުރެއްވި ތަޤުރީރު

2017-05-24 05:16

3220

"އާފްޓަރ ދަ ކޫ އިން މޯލްޑިވްސް" (ރާއްޖެ ބަޢާވަތަށްފަހު) މި މައުޟޫއަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ، ޑިމޮކްރަސީގެ މަގަށް ގެނައުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ބައްލަވާލަައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން، 1989 އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ދަތި ހާލަތާއި އޭރާއި މިހާރުގެ ސަރުކާރުތަކުން ކުރިމަތިކުރުވަމުން ގެންދިޔަ ދަތިތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވި އެވެ.