19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކަނޑުވާލީ ރައްޔިތުންގެ ބާރު، އެއީ ޤާނޫނު އަސާސީ އުވާލުމުގެ އަމުރެއް: އިބްރާ

2017-05-23 07:25

4697

ރާއްޖެޓީވީއަށް މިރޭ ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އިބުރާ ވިދާޅުވީ ވަޒީރުން އައްޔަން ކުރުމާއި ވަޒީރުން ވަކި ކުރުމަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގައި ފަހު ބަސް ބުނަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން އެއީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ހުޅުވި ދޮރެއް ކަމަށެވެ. ވަޒީރުން ދެން މަގާމުން ދުރު ކުރެވޭނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ރުހިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކޮށްފައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް އިބުރާ ވިދާޅުވިއެވެ.