19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވީޑިއޯއެމްޑީޕީން ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޖޭޕީގެ މެމްބަރު އިމާދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-05-02 05:08

2683

އިމާދު ސޯލިހުގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ، މަރާލެވުނު ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އިމާދު ސޯލިހު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލެވިފައިވަނީ ސިޑި ގޮޅީގައިކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.