25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ވީޑިއޯހިންނަވަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަ

2017-04-29 07:57

5747

ޅ. ހިންނަވަރުގައި އެމްޑީޕީން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ އިބޫ ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލާންވީ ގޮތް ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވީ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު މިނިވަންކަމަކީ، މިނިވަންކަމާއެކު ބަސް ބުނެވުން ކަމަށާއި އެއީ ގާނޫނުއަސާސީ ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްގެއް ކަމަށެވެ.