14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯހިންނަވަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަ

2017-04-29 07:57

5997

ޅ. ހިންނަވަރުގައި އެމްޑީޕީން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ އިބޫ ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލާންވީ ގޮތް ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވީ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު މިނިވަންކަމަކީ، މިނިވަންކަމާއެކު ބަސް ބުނެވުން ކަމަށާއި އެއީ ގާނޫނުއަސާސީ ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްގެއް ކަމަށެވެ.