14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯހދ. ނެއްލައިދޫގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-28 08:16

2130

އެމްޑީޕީން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހަފަތާއަކުވެސް ގިނަ ރަށަރަށް ދަތުރުކޮށް، ކެމްޕޭން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޓީމެއް އަންނަނީ ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ. ނެއްލައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުންވެފައިވާ އެއްވެސް ވައުދެއް ފުއްދަމުން ނުގެންދާކަމަށެވެ. އަދި އެކައެކި ގޮތްގޮތުން ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ފިއްތަމުންގެންދާކަމަށް ޝިފާވް ވިދާޅުވި އެވެ.