26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ވީޑިއޯހދ. ނެއްލައިދޫގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-28 08:16

2906

އެމްޑީޕީން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހަފަތާއަކުވެސް ގިނަ ރަށަރަށް ދަތުރުކޮށް، ކެމްޕޭން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޓީމެއް އަންނަނީ ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ. ނެއްލައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުންވެފައިވާ އެއްވެސް ވައުދެއް ފުއްދަމުން ނުގެންދާކަމަށެވެ. އަދި އެކައެކި ގޮތްގޮތުން ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ފިއްތަމުންގެންދާކަމަށް ޝިފާވް ވިދާޅުވި އެވެ.