17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯނ. މިލަދޫގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-28 06:52

2287

އެމްޑީޕީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރަމުންގެންދާ ކެމްޕޭންގައި ނ. މިލަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައިވެސް ތަމްސީލްކުރައްވަމުންގެންދަވާ އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ނުވާނެކަން އެނގޭކަމަށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މިހާރު އެތުރިފައިވާ ގޮތުންވެސް އެފަދަ އިންތިހާބެއް ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށް އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.