19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ވީޑިއޯގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން – މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-28 06:36

1978

ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ މަގުތައް އެއްކޮށް ތޮށްޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫންކަމަސައި، ދަރިފުޅު ސުކޫލަސް ގެންދިއުމަށްވެސް އެތަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. މަރިޔާ ވިދާޅުވި މާލެގެ މަގުތައް ތޮށްޖެހިފައިވާއިރު ސަރުކާރަށް އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.