21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ވީޑިއޯގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން – މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-28 06:36

2710

ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ މަގުތައް އެއްކޮށް ތޮށްޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫންކަމަސައި، ދަރިފުޅު ސުކޫލަސް ގެންދިއުމަށްވެސް އެތަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. މަރިޔާ ވިދާޅުވި މާލެގެ މަގުތައް ތޮށްޖެހިފައިވާއިރު ސަރުކާރަށް އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.