18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ވީޑިއޯގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން – ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-28 05:28

3256

އެމްޑީޕީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގައި އިތުރު ޖަގަހައެއް ހުޅުވާފައިވާއިރު، މީގެކުރިންވެސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގައި އެމްޑީޕީން ޖަގަހަ އެއް ހުޅުވަފައިވެއެވެ. ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މާލެގެ ތަރައްޤީއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.