25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވީޑިއޯގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން – ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-28 05:28

2364

އެމްޑީޕީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގައި އިތުރު ޖަގަހައެއް ހުޅުވާފައިވާއިރު، މީގެކުރިންވެސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގައި އެމްޑީޕީން ޖަގަހަ އެއް ހުޅުވަފައިވެއެވެ. ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މާލެގެ ތަރައްޤީއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.