17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވީޑިއޯގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން – ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-28 05:28

2619

އެމްޑީޕީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގައި އިތުރު ޖަގަހައެއް ހުޅުވާފައިވާއިރު، މީގެކުރިންވެސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގައި އެމްޑީޕީން ޖަގަހަ އެއް ހުޅުވަފައިވެއެވެ. ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މާލެގެ ތަރައްޤީއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.