20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:22
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: "ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޔާމީނު މަރުވިކަމަށް، ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެވެސް ގެއަށް ވަދެދާނެއޭ"

2017-04-27 16:31

8743

ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުރާކަމަށް ޔާމީން މަންމަ ބުންޏެވެ. ޔާމީން އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ މަންމަ އަށް ފެނުނި ހޮނިހިރު ދުވަހު 06:30 ގައެވެ. އެރޭ ނުގުޅީ ޔާމީން ގޭގަ އޮތް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށް ޔާމީން މަންމަ ބުނެއެވެ.