21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: "ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޔާމީނު މަރުވިކަމަށް، ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެވެސް ގެއަށް ވަދެދާނެއޭ"

2017-04-27 16:31

8432

ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުރާކަމަށް ޔާމީން މަންމަ ބުންޏެވެ. ޔާމީން އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ މަންމަ އަށް ފެނުނި ހޮނިހިރު ދުވަހު 06:30 ގައެވެ. އެރޭ ނުގުޅީ ޔާމީން ގޭގަ އޮތް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށް ޔާމީން މަންމަ ބުނެއެވެ.