21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: "ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޔާމީނު މަރުވިކަމަށް، ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެވެސް ގެއަށް ވަދެދާނެއޭ"

2017-04-27 16:31

7648

ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުރާކަމަށް ޔާމީން މަންމަ ބުންޏެވެ. ޔާމީން އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ މަންމަ އަށް ފެނުނި ހޮނިހިރު ދުވަހު 06:30 ގައެވެ. އެރޭ ނުގުޅީ ޔާމީން ގޭގަ އޮތް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށް ޔާމީން މަންމަ ބުނެއެވެ.