21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 04 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލުން - ޓައިމްލައިން

2017-04-27 00:26

4521

ޔާމީން ގެއަށް ވަތްކަމަށް ބެލެވެނީ ދަންވަރު 2:28 ގައެވެ. ޔާމީން ވަނުމުގެ މިނެޓެއް ކުރިން ދެ މީހަކު ގެއަށް ވަދެއެވެ. ޔާމީންގެ ކުރިން ގެއަށް ވަތް މީހުން ޔާމީން ގެއަށް ވަތްތާ 3 މިނެޓް ފަހުން ގެއިން ނުކުމެގެންދެއެވެ.