21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލުން - ޓައިމްލައިން

2017-04-27 00:26

3729

ޔާމީން ގެއަށް ވަތްކަމަށް ބެލެވެނީ ދަންވަރު 2:28 ގައެވެ. ޔާމީން ވަނުމުގެ މިނެޓެއް ކުރިން ދެ މީހަކު ގެއަށް ވަދެއެވެ. ޔާމީންގެ ކުރިން ގެއަށް ވަތް މީހުން ޔާމީން ގެއަށް ވަތްތާ 3 މިނެޓް ފަހުން ގެއިން ނުކުމެގެންދެއެވެ.