20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލުން - ޓައިމްލައިން

2017-04-27 00:26

4980

ޔާމީން ގެއަށް ވަތްކަމަށް ބެލެވެނީ ދަންވަރު 2:28 ގައެވެ. ޔާމީން ވަނުމުގެ މިނެޓެއް ކުރިން ދެ މީހަކު ގެއަށް ވަދެއެވެ. ޔާމީންގެ ކުރިން ގެއަށް ވަތް މީހުން ޔާމީން ގެއަށް ވަތްތާ 3 މިނެޓް ފަހުން ގެއިން ނުކުމެގެންދެއެވެ.