21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 04 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ވީޑިއޯރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ޅަފަތުގައެއް ނޫން، ފުރިހަމަ ނުވެ: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

2017-04-26 23:23

7079

ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ، އިސްލާހީ މަސައްކަތަކީ ގާނޫނު އަސާސީއެއް ފާސްކުރުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މަގުޗާޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.