26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވީޑިއޯރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ޅަފަތުގައެއް ނޫން، ފުރިހަމަ ނުވެ: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

2017-04-26 23:23

6460

ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ، އިސްލާހީ މަސައްކަތަކީ ގާނޫނު އަސާސީއެއް ފާސްކުރުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މަގުޗާޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.