20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:22
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ވީޑިއޯރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ޅަފަތުގައެއް ނޫން، ފުރިހަމަ ނުވެ: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

2017-04-26 23:23

7374

ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ، އިސްލާހީ މަސައްކަތަކީ ގާނޫނު އަސާސީއެއް ފާސްކުރުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މަގުޗާޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.