13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ވީޑިއޯރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ޅަފަތުގައެއް ނޫން، ފުރިހަމަ ނުވެ: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

2017-04-26 23:23

6688

ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ، އިސްލާހީ މަސައްކަތަކީ ގާނޫނު އަސާސީއެއް ފާސްކުރުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މަގުޗާޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.