14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޔާމީން މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ސަރަހައްދު

2017-04-23 16:59

3493

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޔާމީން މަރާލުން