20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:22
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: 42 މިވީ ކޮންކަހަލަ އަދަދަކަށް؟

2017-04-23 05:05

4233

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ 42 ސޮޔާއެކުއެވެ. އެމްޑީޕީ އުފެދުނީ 42 ސޮޔާއެކުއެވެ. ޖަޕާނު މީހުން ބުނަނީ މިއަދަދު ރަމްޒުކޮށްދެނީ މަރު ކަމަށެވެ.