15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: 42 މިވީ ކޮންކަހަލަ އަދަދަކަށް؟

2017-04-23 05:05

3622

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ 42 ސޮޔާއެކުއެވެ. އެމްޑީޕީ އުފެދުނީ 42 ސޮޔާއެކުއެވެ. ޖަޕާނު މީހުން ބުނަނީ މިއަދަދު ރަމްޒުކޮށްދެނީ މަރު ކަމަށެވެ.